Kanguru Faresi

1462
Kanguru Faresi

Kanguru faresi yapı olarak kanguruya benzer ön ayakları çok kısa ve arka ayakları uzundur. Hareketlerini kanguru gibi zıplayarak yaparlar. Kanguru faresinin kulakları çok uzundur ve tıpkı küçük bir tavşana benzer. Çok seri halde zıplarlar ve genellikle bağ ve bahçelerde bulunurlar. İnsanların yaşadığı yerlere ve evlere hiç gelmezler. Bu fareler bahçe ve ekinlerin arasında gece dolaşırlar ve kendi yuvalarına bolca besin depo ederler.
Yukarıda yazdığımız fareler dışında bildiğimiz diğer fare türleri de şöyledir:

arayin2

iletisime gec 1

Kanguru Faresi Nedir?

Kanguru fareleri, büyük arka bacaklara ve nispeten büyük kafalara sahip olan bir kemirgen türüdür. Kanguru farelerin ön ayakları arka ayaklarına göre daha küçük olmaktadır.  Yetişkin bir kanguru faresinin ağırlığı 70 ila 170 g arasında değişiklik göstermektedir. Kanguru farelerinin kuyrukları hem bedenlerinden hem de kafalarından daha uzundur. Vücutlarıyla aynı uzunlukta kuyruğa sahiptirler. Kanguru farelerinin bir başka göze çarpan özelliği ise, yiyecekleri depolamak için yanaklarında kürk astarlı keselere sahip olmalarıdır. Kanguru farelerinin rengi türlere bağlı olarak tarçın renginden koyu griye kadar değişiklik gösterebilmektedir. Erkek kanguru fareler, dişi kanguru farelerden daha büyük olmaktadır.

Kanguru fareleri yumuşak, yoğun ve ipeksi tüylere sahiptirler. Karınlarının alt kısımlarında beyaz tüyler bulunmaktadır.  Kanguru farelerini kuyrukları beyaz tüylerle kaplıdır ve kuyruklarının ucunda kahverengi bir tüy yığını bulunmaktadır. Kanguru farelerini tüylü kuyrukları hareket sırasında farelerin vücudunu dengelemektedir. Kanguru fareleri, bir sıçramada 2 metreye kadar ileri sıçrayabilmektedirler. Kanguru fareleri zıplarken arka ayaklarını kullanmaktadırlar, ön ayaklarını sadece toprağı kazarken kullanmaktadırlar.

Kanguru fareleri sıcak ve kuru çöllerde yaşama uyum sağlamak için kendilerine has özelliklere sahiptirler.  Kanguru fareleri su bulurlarsa suyu içmekte veya çiğ damlalarını yalamaktadırlar, ancak su bulamazlarsa su içmeden aylarca yaşayabilmektedirler. Kanguru fareleri su ihtiyaçlarının çoğunu yedikleri tohum ve diğer bitki parçalarının içindeki sulardan karşılamaktadırlar.  Kanguru fareleri çok nadiren çok küçük hiper-konsantre idrar damlacıkları salgılamaktadırlar yani küçük tuvaletlerini yapmamaktadırlar.

Kanguru fareleri, burun boşluğu içinde nefes verirken suyu emmelerine izin veren uzun burunlara sahiptirler. Bunun anlamı kanguru fareleri nefes verirken diğer hayvanlara göre daha az su kaybetmektedirler.

Kanguru fareleri iyi kazıcılardır ve yeraltı yuvalarına çeşitli odaları kısa sürede kazmaktadırlar.

Kanguru farelerinin vücutlarının üstünde su kaybını önleyen yağlı katmanlar bulunmaktadır. Kanguru fareleri kumda yuvarlanarak, kürklerinde ki uygun yağ seviyesinin korumaktadırlar.

Kanguru Faresinin Özellikleri

Kanguru fareleri çöllerdeki hayata neredeyse mükemmel bir şekilde uyum sağlamışlardır. Hiç su içmeden sadece yedikleri yiyeceklerin içindeki su ile hayatta kalabilmektedirler. Kanguru farelerinin işitme duyuları mükemmel şekilde gelişmiştir. En küçük bir kıpırtının sesini bile anında duyabilmektedirler. Uzun arka bacakları sayesinde yırtıcılardan kolaylıkla kaçabilmektedirler.

Kanguru fareleri keselere sahiptir ancak bu keseler yavru fareleri taşımak için değildir. Keseleri yanaklarının dışında bulunmaktadır ve bu keseleri buldukları tohumları yuvalarına taşımak için kullanmaktadırlar.

Çoğu kanguru faresi, kuyruklarını denge için kullanarak kuyruklarından güç alıp arka ayakları ile uzun mesafeler atlayabilmektedirler.

Çoğu kanguru faresinin arka ayakları gevşek ve yumuşak kumun içine atlamaya yardımcı olan tüylü tabanlar ile kaplıdır. Arka ayakları ön ayaklarından daha büyüktür. Bazı türlerin arka ayakları üzerinde 4 ayak parmağı bulunmaktadır, diğer ayaklarında ise 5 parmak bulunmaktadır. Kısa ön ayaklarında yuva kazmak için kullandıkları güçlü pençeler bulunmaktadır.

Kanguru fareleri hayvan dünyasında benzersiz bir yere sahiptir. Hayatta kalmak için su içmelerine gerek yoktur. Tükettikleri yiyeceklerden su ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Kanguru fareleri diğer hayvanlar gibi gelecekte kullanılmak üzere vücutlarında su depolamazlar. Ancak vücutları diğer hayvanlarla aynı oranda su içeriğine sahiptir.  

Aslında bu fareler yedikleri kuru tohumları suya dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Diğer hayvanlar gibi terleyip vücutlarındaki suyu kaybetmemektedirler. Ayrıca vücutlarından suyun çıkışını azaltan özel böbreklere sahiptirler. Kanguru fareleri günlerini yuvalarının içinde geçirmektedirler.

Kanguru fareleri sadece serin havalarda ve gece beslenmek için yuvalarından çıkmaktadırlar. Kanguru farelerinin yuvaları ters U şeklindedir.

Kanguru Faresi Isırır mı?

Kanguru fareleri dış ortamlarda yaşamayı tercih eden kemirgen türlerindendir. Ayrıca gece beslenmeyi tercih ettiği için dış mekanlarda insanlarla karşılaşma olasılığı düşük olmaktadır. Her kemirgen gibi kanguru faresi de kendisini risk altında hissettiği zaman insanlara saldırabilmektedir. Kanguru fareleri küçük kemirgenlerdir. Küçüklüğüne aldanıp yakalanmaya çalışılmamalıdır. Fare ısırığı ile karşı karşıya kalan herkes yarayı temizleyip derhal hastaneye başvurmalıdır.  

Bütün fare türleri genellikle yetişkinleri, çocukları ve evcil hayvanları etkileyebilecek hastalıklar ve parazitler taşımaktadırlar. Bu hastalıklar fare ısırıkları, dışkılar, temas veya gıda kontaminasyonu yoluyla insanlara bulaşabilmektedir. Kanguru fareleri tüylerinin arasında pire ve keneleri de taşıyabilmektedirler. Bu keneler ve pireler Lyme hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları insanlara yaymaktadırlar.

Sıçanlar ve fareler Salmonella, Leptospirosis, Weil hastalığı, Cryptosporidium ve sıçan ısırığı ateşi de dahil olmak üzere bakteri ve virüslerin neden olduğu çok çeşitli kemirgen kaynaklı hastalıkları taşıyabilmektedirler. Taşıdıklar hastalıklarla hem insanları hem de evcil hayvanları enfekte edebilmektedirler.

Bahçe ve tarlalarda görülen fare istilaları evde görülen fare istilaları kadar sorun teşkil etmeyebilir. Ancak dış mekanları istila eden farelerin de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

Dışkı ile doğrudan temas veya dışkı toz parçacıklarının solunması ile hastalık kapılabilmektedir. Kompost yığınları, odun yığınları veya kurutulmuş kemirgen idrarı ile kontamine olmuş diğer materyaller bozulurken fare dışkısına maruz kalınması ile hastalık bulaşabilmektedir. Enfekte olan ölü fareye dokunulması ile hastalık bulaşabilmektedir  

Köpekler veya kedilerin dış mekanlarda fareleri yakalamaya çalışması ile hastalıklar evcil hayvanlara bulaşabilmektedir.

Kanguru Faresi Kaç Yıl Yaşar?

Kanguru farelerinin ömürleri 2 ila 5 yıl arasında değişkenlik göstermektedir.

Dişi kanguru fareleri bir yavrulama döneminde 1 ila 7 fare yavrusu doğurabilmektedir. Kanguru fareleri yılda 60 fare yavrusu doğurabilmektedir. Yavru kanguru fareleri doğumda kör ve tüysüzdürler. Hayatlarının ilk birkaç haftasını yeraltı yuvalarında geçirmektedirler.

Kanguru Faresi İle Mücadele

Bahçeler ve tarlalar hem bahçelerde yetişen hem de barakalar veya garajlarda depolanan yiyecekler dolayısıyla fareleri kendilerine çekmektedir. Fareler ve kemirgenler bahçenizde meyve, sebze, tohum, soğan, bitki ve ayrıca diğer eşyalara zarar verdikleri için bu alanlarda istenmemektedirler. Yonca, mısır ve diğer tahıllar kanguru sıçanları tarafından zarar görme olasılığı en yüksek olan ürünlerdir. Kanguru farelerinin istila ettiği alanların yakınlarındaki tarla kenarları boyunca bu fareler için daha az çekici olan ürünler ekilmelidir.

Farelerin hayatta kalabilmesi için yiyecek ve barınağa ihtiyaçları bulunmaktadır. Bahçenizde ve tarlanızda bazı önlemler alarak kanguru faresi istilasından kaçınabilirsiniz.

Bahçenizi temiz ve düzenli tutarak potansiyel fare yuvalanma alanlarını kaldırmalısınız. Odun yığınlarını, bahçe kırpıntılarını bahçeden çıkarmalı ve büyümüş çimleri kısa tutmalısınız.  

Kompost yığınları ve çöp gibi ev tipi yiyecek atıklarını kapalı çöp bidonlarında saklamalısınız. Çöp kutusu kapaklarının sıkıca kapandığından ve yiyecek içeren çöp torbalarının uzun süre dışarıda bırakılmadığından emin olmalısınız.

Eğer kuşları beslemek için yemleri yerlere atıyorsanız bunu yapmaktan vazgeçmelisiniz. Kuşyemlerini yüksek bir alana bırakmalısınız.

Tarla ve bahçenizin etrafını sürekli gezerek bu alanlarda fare yuvaları var mı diye sürekli kontrol etmeniz gerekmektedir. İstila başlamadan önce bu yuvaları tespit etmek gelecekte oluşabilecek büyük sorunları da engelleyecektir.

Aldığınız önlemlerle birlikte kanguru farelerini bahçe ve tarlanızdan uzak tutabilirsiniz. Bununla birlikte kanguru fare istilasıyla karşı karşıya kalırsanız bu istilanın ortadan kaldırılması için fare kontrol ürünlerinden yararlanabilirsiniz.  Sadece fare yakalamak için tasarlanmış ürünleri kullanmalı ve insanlar, evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar ve çevredeki insanlara zarar vermeyecek yöntemler kullanmalısınız. Kullanmadan önce ürün ambalajı üzerindeki açıklamayı ve talimatları çok dikkatli bir şekilde okumalı ve bu talimatlara uymalısınız.

Kanguru Faresinin Yol Açtığı Sorunlar Nelerdir?

Kemirgenler ve fareler, çeşitli mahsuller ve ürünlerle beslenerek tarlalara zarar vermekte ve hasat sonrası depolanan ürünlerle beslenerek bu ürünlerin bozulmasına neden olmaktadırlar. Ayrıca bütün kemirgen türleri gıda zehirlenmesine yol açabilecek salmonella gibi hastalıkları taşıyabilmekte ve bu hastalıkları yayabilmektedirler. Fare dışkıları astım ataklarını ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilmektedir. Ayrıca tarla fareleri kendi hastalıklarını taşıyan ve ileten parazitik böcekleri de üstlerinde barındırabilmektedirler. Bu parazitler, yetişkinler, çocuklar veya evcil hayvanlar için sağlık sorunlarına neden olabilecek pire, akar, bit ve kenelerdir.

Kanguru fareleri esas olarak çim veya sebze tohumları gibi tohumlarla beslenmektedirler. Ancak bu fareler yetiştirdiğiniz bitkileri de yiyebilmektedir. Havuç, turp, pancar ve patates yumruları gibi çeşitli kök sebzeler de dahil olmak üzere çok çeşitli bahçe sebzelerini de yiyebilmektedirler. Ayrıca çimlerinizin görünümünü olumsuz yönde etkileyebilecek yuvalar oluşturmaktadırlar.

Büyük kanguru fare kolonileri, büyük miktarlarda tohum ve bitki örtüsü yiyerek meralara ve otlaklara zarar verebilmektedirler. Kanguru fareleri ekili alanlarla bazı hasarların oluşmasına neden olabilmektedir. Kanguru fareleri ekilen tohumları çimlenmeden önce toplayarak mahsulleri yetişmesini engelleyebilmektedirler. Bu fareler genç fideleri, yaprakları, sapları keserek bitkilerin olgunlaşmasını önlemektedirler. Ekilen tohumları malzemelerini yuvalarında istiflemektedirler. Ekili alanların altında yuvalarını oluşturdukları için sulama sırasında sorunların oluşmasına neden olmaktadırlar. Hasat edilen ekinlerin saklandıkları depoları buldukları zaman bu ürünlere zarar verebilmekte ve ürünleri kirletebilmektedirler. Kirlenen ürünlerin fareler tarafından zarara uğratıldığı tespit edilemezse bu ürünler tüketilmekte ve sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olabilmektedirler.

Kanguru fareleri ile profesyonel yöntemlerle başa çıkarılması önerilmektedir. Doğada farelere karşı alınacak yanlış tedbirler diğer canlılarında zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle kanguru istilası ile karşı karşıya kalınması durumunda alanında uzman kişiler aranarak bu istila ile başa çıkılması gerekmektedir

Eğer sizde fare istilası sorunu yaşıyorsanız bizi hemen arayabilirsiniz.

Kanguru Faresi Nasıl Tespit Edilir?

Tarla ve bahçenizdeki kanguru farelerini, farelerinin arkalarında bıraktıkları izleri takip ederek bulabilirsiniz. Dış mekanlarda yaşanan fare istilalarında fare yuvaları dikkatli bir şekilde incelenirse kolaylıkla bulunabilmektedir. Kanguru fare yuvalarının girişleri 4-6 cm çapındadır ve nispeten rahatsız edilmeyeceklerini düşündükleri ve yiyeceklere yakın yerlerde karşınıza çıkabilmektedir. Kanguru fareleri birkaç oda ve çıkışa sahip olabilecek bir tünel sistemi inşa etmektedirler.

Kanguru fareleri de diğer fareler gibi buldukları yiyeceklere ulaşmak için her gün aynı yolu kullanmaktadırlar. Bahçenizde veya tarlanızda 5-10 cm genişliğinde kanguru farelerinin geçtikleri pistleri bulabilirsiniz. Kanguru farelerinin kullandıkları bu yolları takip ederek fare yuvalarını da tespit edebilirsiniz.

Fare istilasının en yaygın göstergesi fare dışkıları olmaktadır. Kanguru farelerinin dışkıları 1.5 2 cm uzunluğunda silindirik bir şekilde olmaktadır. Fare dışkıları taze olduklarında nemli olurlar ancak birkaç saat içinde kurumaktadırlar.

Kanguru faresi istilası durumunda büyüyen çilek, depolanmış elma ve tohum gibi meyvelerde küçük kemirgen izleri görülebilirsiniz. Ayrıca tarlanızda toprağa saçılmış tohumlar da görebilirsiniz.

Kanguru Faresi Nerde Yaşar?

Kanguru fareleri genellikle kendi kazdıkları yeraltı yuvalarında yaşamaktadırlar. Çoğu yuvanın tabanında çalı birikintileri bulunmaktadır.  Kanguru fareleri günlerinin çoğunu yeraltı yuvalarında uyuyarak geçirmekte ve geceleri beslenmeyi tercih etmektedirler. Çölde yaşayan kanguru fareleri yuvalarını küçük bitki örtülerinin bulunduğu kumlu ila kayalık alanlara yapmaktadırlar.  

Kanguru fareleri karmaşık yuva sistemlerinde yaşamaktadırlar. Yuvalar, uyku, yaşam ve yiyecek saklama gibi belirli amaçlar için kullanılan ayrı odalar bulunmaktadır. Yuvaların büyüklüğü, kanguru farelerinin sayısına ve istifledikleri yiyecek miktarına bağlı olmaktadır. Kanguru fareleri kolonilerinde yaşayan fare sayısı değişiklik göstermektedir. Bazı kanguru fareleri 100 üye ile birlikte yer altı yuvalarında yaşayabilmektedirler. Kanguru fareleri yuvalarında sabit bir sıcaklık ve nemi korumak için yuvalarının girişlerini gün boyunca toprakla kapatmaktadırlar. Dışarda sıcaklığın çok yüksek olduğu zamanlarda kanguru fareleri gün boyunca yuvalarında kalmakta ve gece olunca beslenme amacıyla yuvalarından çıkmaktadırlar.  

Kanguru Faresi Ne Yer?

Normalde bakla, semizotu, sulu meyveler ve otları tüketmektedirler. Buldukları tohumları toplamakta ve daha sonra yemek için yuvalarında saklamaktadırlar.

Kanguru fareleri, çeşitli çöl otlarının yanı sıra mesquite fasulyelerinin tohumlarını yemektedirler. Bazen bazı kanguru fareleri yeşil bitki örtüsü ve bazı böcekleri de yemektedirler.

Kanguru farelerinin birincil gıdaları tohumlar olmaktadır.  Yanaklarındaki keselere buldukları tohumları saklayarak yuvalarına taşımaktadırlar. Kanguru fareleri tohum ve diğer bitki parçalarını bulmak ve saklamak için büyük çaba harcamaktadırlar. Tohumları bulduktan ve yanaklarındaki keseleri doldurduktan sonra, tohumları yuvalarına götürürler ve burada getirdikleri bazı tohumları yerler ve diğerlerini de daha sonra yemek için saklamaktadırlar. Bazen yeşil filizler, çiçekler ve diğer bitki örtüsünü yemektedirler ancak genellikle çoğu kanguru faresi sadece tohum yiyerek hayatta kalmaktadırlar.

Kanguru Fare Zehri

Pestisitler zararlıları kontrol etmek amacıyla tasarlanmış kimyasal ürünlerdir. Bunlar arasında insektisitler (böcek öldürmek için kullanılan maddeler), fare ilaçları, salyangoz tarzındaki hayvanları öldürmek için kullanılan maddeler ve herbisitler (yabani otları öldürmek için kullanılan maddeler) yer almaktadır. Pestisitler belirli hayvanları, böcekleri veya bitkileri öldürmek için tasarlanmış olsa da, bu ürünler genellikle birincil veya ikincil zehirlenme yoluyla yaban hayatı da dahil olmak üzere hedefte olmayan canlılara da zarar vermektedirler. 

Birincil zehirlenme, bir hayvan doğrudan bir böcek ilacını yediğinde veya yuttuğunda ortaya çıkmaktadır.  Örneğin fare yemini yiyen bir hayvanın bu zehirden etkilenerek sorun yaşaması durumudur. İkincil zehirlenme ise, bir hayvan kendini bir pestisit yemiş olan başka bir hayvanı yediğinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, fare zehri yedikten sonra açıklık bir alanda ölen kanguru faresinin diğer yaban hayvanları tarafından yenilmesi ve bu hayvanların zarar görmesidir.  Hem birincil hem de ikincil pestisit zehirlenmesinin yaban hayatı üzerindeki tüketilen zehrin türüne ve miktarına bağlı olarak olumsuz etkisi bulunmaktadır.

Dış mekanlarda fare zehri kullanılacaksa bu olumsuz etkiler düşünülerek kullanılmalıdır. Piyasada birçok farklı türdeki kemirgen öldürücü (zehirli yem) bulunmaktadır. Çubuk yemleri, peletler, konsantreler veya izleme tozları olarak kullanılan fare zehirleri arasındadır. Çinko Fosfür yemi ekili olmayan alanlarda kanguru farelerini kontrol altına almak amacıyla kullanılabilmektedir. Bu yem % 2 çinko fosfür içermektedir.  Çinko fosfür kemirgen yemi, kanguru sıçanları üzerinde  test edilmiştir. Çinko fosfür yeminin avantajı diğer yaban hayvanları için düşük bir tehlike arz etmesidir. Kullanılmadan önce tüm etiket talimatları dikkatlice okunmalı ve uygulanmalıdır.

Dış mekanlarda kullanılacak kanguru faresi zehirleri yem istasyonları ile beraber kullanılmalıdır. Böylece bu zehirlere sadece farelerin ulaşması sağlanmaktadır. İdeal olarak, yem, yerleşim yeri ile farelerin beslendiği yerler arasına yerleştirilmelidir. Yemi yerleştirdiğiniz yeri, hangi fare zehrini kullandığınızı ve ne kadar yemi yem istasyonuna yerleştirdiğinizi yazılı olarak kaydetmelisiniz.  Fare zehri kullanırken, ilerlemeyi izlemek için düzenli olarak gözlem yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, ölmekte olan ve ölü kanguru farelerini arayarak bulmalı ve ürünün etiketine uygun olarak güvenli bir şekilde bu ölü kanguru farelerini imha etmelisiniz. Bu, özellikle yırtıcı kuşların ve diğer yırtıcı hayvanların ölü fare ile beslenerek ikincil zehirlenme yaşamamaları önlemek için gerekli olmaktadır.

Kanguru Fare Kapanı

Fare kapanları kanguru farelerini yakalamak amacıyla kullanılabilmektedir. Kutu tipi (tel kafes) tuzaklarla kanguru farelerini yakalama, az sayıda kanguru faresi sorun yaratıyorsa küçük bir alanda başarılı olabilmektedir. Bu tuzak ile kanguru fareleri canlı olarak yakalanmaktadır. Bu tuzakların içine çeşitli tahıllar, yulaf ezmesi ve fıstık ezmesi ve diğer yemler konulabilmektedir. Fare yakalandıktan sonra mülkünüze geri gelmemesi için uzak bir alana bırakılmalıdır. Ayrıca başka kişilerin bahçelerinin istila edilmemesi için boş arazilere bırakılmalıdır. Kanguru fareleri tuzağın içinde 6 saatten fazla kalırlarsa hava sıcaklığından yada açlıktan dolayı ölebilmektedirler.

Kanguru farelerini yakalamak amacıyla yapışkan tuzaklar da kullanılabilmektedir. Bu tuzaklar kanguru fareleri için muhtemelen en etkili yakalama yöntemi olmaktadır. Fare tuzakları daha küçük hayvanlar için yeterli olmaktadır, ancak daha büyük kanguru fareleri için daha farklı fare tuzaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tuzağın üstüne çekirdek mısır, fıstık ezmesi ve yulaf ezmesi yerleştirilmelidir. Tuzaklar yuva girişlerinin yakınına yerleştirilmelidir. Kanguru farelerinin yuva ve yiyecek arasında takip ettiği yollara bu tuzaklardan yerleştirilebilir.  Kanguru farelerinin yuvaları bulunsa bile bu tuzaklar yuvaların iç kısımlarına yerleştirilmemelidir. Ölü kanguru farelerinin çıkarılması için tuzaklar her gün kontrol edilmelidir. Tuzakların içinde karıncalar veya diğer böcekler tarafından çıkarılmış olabilecek yemler değiştirilmelidir.

Sıçanlar ve fareler, insanların, köpeklerin ve kedilerin işitme aralığından daha yüksek ultrason frekanslarını duyabilmekte ve iletişim kurabilmektedirler. Bu nedenle, yüksek hacimli ultrasonun, insanları, kedileri ve köpekleri etkilemeden sıçanları ve fareleri kaçırabildiği iddia edilmektedir. Bununla birlikte, ultrason mesafe ile hızla dağılmakta ve nesneler tarafından engellenmektedir, bu nedenle sesin çok uzaklara gitmesi mümkün olmamaktadır. Bu cihazın dış mekanlarda kullanılması çok mümkün değildir.

Sadece bir veya iki höyükten oluşan kanguru fareleri yuvaları varsa fare yuvaları bozulup farelerin başka yerlere gitmesi sağlanabilir. Küçük çaplı istilalarda bu işlem işe yarayabilmektedir ancak büyük istilalarda bütün yuvaların bulunması tam olarak söz konusu olmamaktadır. Tarla yada bahçede bir tane bile kanguru yuvası kalsa bu yuvadaki fareler tekrardan hızlı bir şekilde üreyerek tarlayı tekrar istila edebilmektedirler. Kanguru fareleri alanı terk ettikten sonra yuvalar düz bir hale getirilmelidir. Bu sadece yüzeyi düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda diğer kanguru fareleri tarafından yuvanın yeniden oluşturulma riski de ortadan kaldırılmaktadır.  

Doğada fare tuzakları ve kapanlar kullanılacağı zaman dikkatli olmak gerekmektedir. Tuzaklar doğada yaşayan vahşi türlere, evcil hayvanlara ve çocuklara zarar verebilmektedir.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Zararlılar tarım endüstrileri için bir rahatsızlıktan daha fazlası olmaktadır. Özellikle fareler çiftçiler için yıkıcı riskler oluşturmaktadırlar. Tarımsal haşere kontrolü, karşılaşabileceğiniz istilalarla başa çıkmak için çok önemli olmaktadır. Bir sıçan veya fare istilası ile başa çıkmanın en yaygın yolları tuzak veya zehirli yemlerin kullanılmasıdır. Bahçe ve tarladaki fare türünün belirlenmesi, onlarla başa çıkmak için doğru yaklaşımın belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Hafif istilaların yaşandığı durumlarda günlük çözümler işe yarayabilmektedir.  Bununla birlikte, fareler ve sıçanlarla uğraşırken, özellikle de ağır istilalar söz konusu olduğunda, bunu profesyonellere bırakmak en iyi çözüm olmaktadır. Profesyonel bir haşere kontrol şirketi fareleri mülkünüzden çıkarmakla kalmaz aynı zamanda gelecekte olabilecek istilalar için de size alabileceğiniz önlemleri anlatmaktadır.

Çoğu kimyasal madde ve yem, insanlar ve evcil hayvanlar için tehlikeli olmaktadır. Kanguru fareleri geniş tünel ağları oluşturmaktadırlar ve böylece tehlikeli bir durum algıladıkları zaman ortamdan hızla kaçabilmektedirler.

İlaçlama firmamız her büyüklükteki çiftliklere ve tarım tesislerine hizmet vermektedir. Alanında deneyimli uzmanlarla çalışan firmamız çiftliğinizi, hayvanlarınızı ve işletmenizi korumak için size en iyi çözümleri sunmaktadır.  İlaçlama uzmanlarımız, hangi tür tarımsal zararlıların mülkünüzde soruna neden olduğunu kolayca tespit edebilmekte ve sorunu gidermek ve sorunu önlemek için en uygun çözümleri sizlere sunmaktadır.

Bir yanıt yazın

Hemen Ara Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort